اجرا شده توسط گروه کسب و کار وندا

درباره ما

     گروه کسب وکار وندا با شماره ثبت ۵۱۴۷۰۲ و کد اقتصادی ۴۱۱۵۸۱۷۶۷۹۵۶ به پشتوانه کسب دانش تخصصی و هم چنین تجربیات چندین ساله درجهت تامین نیازهای تخصصی و متنوع کسب و کارها ایجاد گردیده و گسترش یافته است .

در حال حاضر گروه کسب وکار وندا شامل دپارتمان های  مختلفی است که به طور پویا ونظام مند در راستای تحقق اهدافی نظیر توسعه و رشد کسب وکارها و ارتقا مستمر آن ها مشغول فعالیت هستند و هدف کارآفرینی مهمترین عاملی است که فراتر از انگیزه های اقتصادی مدنظر قرار گرفته است.

گستره کاری شرکت با توجه به ظرفیت و توانمندی های منابع انسانی  شامل زمینه های متنوعی است که همکاری و مشارکت در رشد کسب وکارها و فرصت خدمت رسانی  را برای گروه کسب وکاروندا تسهیل نموده است.

امنیت، یکپارچگی، سادگی ، کارایی در عملکرد و متناسب با نیاز شما وهمچنین پشتیبانی مداوم از مزیت های خدمات ماست. ما در وندا کمک به رشد کسب وکارها را ماموریت خود می دانیم که با اتکا به دانش و تجربه اعضای وندا در جهت توسعه وپیشرفت کسب وکارها گام برمی داریم.