اجرا شده توسط گروه کسب و کار وندا

راهکارهای مدیریت پروژه سازمانی

مديريت كاراي پروژه ها با توجه به پيچيدگي، ابعاد و تنوع پروژه ها و نيز محدوديت هاي مختلف حاكم بر فضاي پرو‍ژه ها مستلزم استفاده از سيستم مديريت پروژه مناسب مي باشد. در اين راستا گروه کسب و کار وندا از طريق به اشتراك گذاري دانش ، تخصص و تجربه مدیران پروژه خود، اقدام به ارائه خدمات مدیریت پروژه متناسب با شرايط سازمان ها بشرح زیر می نماید:

طراحی و استقرار نظام جامع مدیریت پروژه

هدف از این طرح، رشد، توسعه و بهبود نظام جامع مدیریت پروژه، طراحی ساختار، استقرار و نظارت کیفی بر شکل‌گیری و بلوغ نظام مدیریت پروژه می‌باشد که در فازهای ذیل انجام خواهد گرفت:

 • نیازسنجی طرح و ارزیابی وضعیت جاری نظام جامع مدیریت پروژه، تدوین چشم‌انداز مطلوب نظام جامع مدیریت پروژه، طراحی مدل تعالی وابسته به آن و تحلیل شکاف بین وضعیت جاری و چشم‌انداز مطلوب توسعه نظام مدیریت پروژه
 • طراحی ساختار نهایی و برنامه‌های عملیاتی نظام جامع مدیریت پروژه، آماده‌سازی بسته متدولوژی مناسب جهت مدیریت پروژه‌های سازمان به همراه کلیه فرآیندها، رویه‌ها، فرم‌ها و الگوهای مورد نیاز و تدوین برنامه‌های آموزشی مورد نیاز
 • پیاده‌سازی، استقرار نظام جامع مدیریت پروژه، نظارت بر روند پیاده‌سازی و بازبینی متدولوژی ارائه شده، شروع تعدادی از پروژه‌های موجود به صورت پایلوت، ارائه برنامه‌های آموزشی و سرویس‌های مدیریت پروژه
راهکارهای مدیریت پروژه
طراحی، استقرار و پیاده‌سازی دفاتر مدیریت پروژه (PMO)

با استفاده از خدمات مشاوره گروه کسب وکار وندا در زمینه طراحی و استقرار دفاتر مدیریت پروژه قادر خواهید بود مدل و ساختار مناسب دفتر مدیریت پروژه سازمان خود را شناسایی نمایید.

همچنین می‌توانید کلیه برنامه‌های مورد نیاز، ابزار و متدولوژی دفتر مدیریت پروژه، ساختار سازمانی و … را با استفاده از تجارب موجود در سایر سازمان‌ها و شرکت‌های بین المللی بومی‌سازی نمایید. نگاه گروه مدیریت پروژه وندا به استقرار دفتر مدیریت پروژه و متدولوژی‌های مدیریت پروژه وابسته به آن نگاهی کاملا فازی و با تکیه بر برطرف کردن نقاط بحرانی سازمان در مدیریت پروژه می‌باشد. در مراحل بعد حرکت به سمت مباحث پیچیده‌تر مدیریت پروژه بر اساس مدل‌های تعالی بلوغ خواهد بود. بخشی از گام‌های طراحی و استقرار دفاتر مدیریت پروژه به شرح ذیل می‌باشد:

 • طراحی بهترین مدل و شیوه دفتر مدیریت پروژه (به منظور استفاده حداکثر از توانایی‌های آن در سازمان)
 • طراحی و تدوین شرح خدمات و حوزه فعالیت‌های دفتر مدیریت پروژه
 • آسیب‌شناسی نظام مدیریت پروژه سازمان به منظور یافتن نقاط کلیدی ضعف و مشکلات جاری مدیریت پروژه
 • تدوین سند چشم انداز نظام مدیریت پروژه
 • تدوین برنامه و سند استراتژیک پیاده‌سازی نظام مدیریت پروژه
 • برنامه جامع و تفصیلی استقرار دفتر مدیریت پروژه
 • استقرار و شروع فعالیت‌های رسمی دفتر مدیریت پروژه

استقرار و پیاده سازی سامانه مدیریت پروژه سازمانی

به منظور مديريت بهتر پروژه‌ها و منابع، نياز به سيستم‌هاي جامع مديريت پروژه به خصوص در شركت‌هايي با محوريت پروژه‌ها احساس مي‌شود. به‌اين منظور شركت مايكروسافت راهكاري تحت عنوان راهكار مديريت پروژه سازمانی براي پرداختن به اين مهم ارائه كرده است. اين راهكار شامل مجموعه‌اي از نرم‌افزارهاي مرتبط است كه شركت مايكروسافت جهت كنترل و مديريت پروژه‌ها در سازمان‌ها ارائه كرده است.

با استقرار راهكار EPM مي‌توان از طريق وب به اطلاعات پروژه دسترسي داشته و تمامي ارتباطات را با تيم پروژه از طريق وب برقرار كرد.

اهداف استقرار راهکار EPM
 • ايجاد بستري جهت تسهيل ورود اطلاعات و اطمينان از يكپارچگي اطلاعات پروژه‌ها
 • تسهيل دستيابي مديران به وضعيت پروژه‌ها
 • ايجاد روشي جهت استفاده از تجربيات به دست آمده، در پروژه‌هاي آتي
 • صرفه‌جويي و تسهیل زمان ايجاد مستندات پروژه
 • برقراري ارتباطات به صورت شفاف و كار‌آمد
 • ايجاد مبنايي جهت تجزيه و تحليل پروژه
 • مدیریت منابع و نیروی انسانی پروژه
 • كاهش تداخل امور و سردرگمي
 • مديريت مستندات پروژه‌
 • مديريت زمان پروژه
 • مديريت هزينه پروژه
 • استاندارد سازي فرمت داده‌ها
 • تسهيل ورود افراد جديد به تيم
 • تأمين مستندات مختصر و مفيد براي پروژه
 • ايجاد داشبورد‌هاي مديريتي از وضعيت پروژه‌ها
 • حصول اطمینان از امنیت و سطوح دسترسی کاربران
 • استاندارد‌سازي روش‌ها و رويه‌هاي اجراي پروژه‌ها در سازمان
 • مديريت موثر و اثربخش پروژه با استفاده از راهکار نرم افزاري مايکروسافت
 • ايجاد شاخصهاي عملكردي براي پروژه‌ها (شاخص مالي ، فیزیکی ، زماني و … )